Kredyty dla firm, Kredyty inwestycyjny, Kredyty obrotowe

Kredyt dla firm – inwestycyjny czy obrotowy?

Kredyty dla firm - obrotowe i inwestycyjne

Kredyt na rozwój firmy to jedna z dróg jej dofinansowania, która jest bardzo często wykorzystywana. Dopływ kapitału jest bowiem szczególnie ważny dla funkcjonowania biznesu. Ogólnie wyróżnia się dwa sposoby finansowania przedsiębiorstw, z których możemy skorzystać. Zalicza się do nich kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy. Czym się od siebie różnią i który warto wybrać? Przyjrzyjmy im się nieco bliżej.

  • Kredyt inwestycyjny

Jak sama nazwa wskazuje jest to dofinansowanie na kolejne inwestycje, których celem ma być powiększenie majątku bądź modernizacja naszego przedsiębiorstwa. W ramach tego rodzaju kredytu możemy również zakupić wartości niematerialne, nabyć papiery wartościowe bądź nabyć akcje i udział w innych firmach. Zanim taki kredyt zostanie nam przyznany, bank dokona dokładnej analizy finansowej i rachunkowej naszej firmy. Nierzadko konieczne będzie ponadto posiadanie wkładu własnego, który ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie pożyczkodawcy. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na dłuższy okres czasu, nawet do 25 lat. Jego znaczną zaletą jest elastyczność, co oznacza, że bank może dopasowywać poszczególne kwoty kredytu do konkretnego projektu inwestycji. Istnieje także możliwości odroczenia w spłacie kapitału i odsetek, co stanowi dla firmy spore odciążenie.

Na koszt kredytu inwestycyjnego składa się oprocentowanie oraz prowizja za udzielenie finansowania.

  • Kredyt obrotowy

To druga możliwość kredytowania przedsiębiorstwa, z tym, że jest on przeznaczony na dofinansowanie aktualnych potrzeb oraz zobowiązań firmy, pomaga zatem uzyskać płynność finansową i uniknąć przestojów płatniczych. Banki udzielają je wyłącznie przy odpowiednim zabezpieczeniu, ponieważ takie kredyty stanowią znaczne ryzyko. Kredyt obrotowy może być uruchomiony w dwojaki sposób: na bieżącym rachunku przedsiębiorstwa gdy cel określony jest dość ogólnie lub na rachunku kredytowym. Jego zaletą jest fakt, ze odsetki zostają naliczane tylko w momencie wykorzystywania środków kredytowych. Przeważnie nie ustala się konkretnych terminów spłat, chociaż  standardowo udziela się go na okres 12 miesięcy.

Uzyskanie obu tych kredytów- inwestycyjnego, jak również obrotowego to długotrwały i skomplikowany proces, który wymaga od nas złożenia kompletnej dokumentacji. W tej kwestii lepiej jest zatem zdać się na pomoc specjalisty z dziedziny finansów. Wybór powinien być podyktowany aktualnymi potrzebami naszej firmy.